ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 194

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 194

ปีที่ 23 ฉบับที่ 194 เมษายน 2560


เรื่องเด่น

บทเรียน ‘เพย์ทีวี’ กสทช. ต้องปรับ ผู้บริโภคต้องรู้


ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน


สัมภาษณ์

Drama - Addict กับ นพ.วิทวัส ศิริประชัย


เสียงผู้บริโภค

- ถูกยกเลิกสัญญาไม่มีเหตุผล

- โฮมสเตย์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ไม่ได้ถูกกว่าเสมอไป

เปลี่ยนคืนสินค้าชำรุด


ทดสอบ

ฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันแบบ Music streaming

สารเคมีอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิลในลูกบิดรูบิก (Rubik’s cube)

สารกันบูดในไส้ถั่วกวนสำเร็จรูป


Safe Thai Bus

รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย


รู้ทันกฎหมายกับทนายอาสา

เกิดเป็นนายจ้าง เมื่อลูกจ้างทำให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องรับผิดแค่ไหน


อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง “เพทุบายสลายขน”

สวยอย่างฉลาด "กันแดดด้วยเครื่องสำอาง"

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “เครื่องดื่มจากต้นไม้"

รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันหอยทากบำบัด”

บทความพิเศษ “กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เครื่องมือรัฐจัดการเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหด (1)”


หน้าต่างผู้บริโภค

ช่วง ฉลาด ช้อป “การใช้ smart phone สำหรับ ช่วยเป็นเครื่องมือบอกทิศทางด้วย Navigator Application”

โลกไอที “ZogZag กินเที่ยวนอนด้วยแอพพลิเคชั่นเดียว”

มีอะไรในละคอน  “บัลลังก์ดอกไม้ : ในวัตถุมีมนุษย์และความสัมพันธ์”