ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 193

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 193

ปีที่ 23 ฉบับที่ 193 มีนาคม 2560


เรื่องเด่น

“ประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) ศึกษาให้เข้าใจ ไม่ตกเป็นเหยื่อ”


ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน


สัมภาษณ์

นักสื่อสารกับสังคม


เสียงผู้บริโภค

- ระวังการจ้างคนดูแลผู้ป่วย

- พัสดุชำรุดเสียหาย ใครรับผิดชอบ

- ชำระหนี้ครบ แต่ยังโดนหมายฟ้อง


ทดสอบ

It’s smoothie time!

สารอาหารในนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม

เนื้อหมูกับการตกค้างของยาปฏิชีวนะ


Safe Thai Bus

เลือกรถโดยสาร อย่างไรให้ปลอดภัย


รู้ทันกฎหมายกับทนายอาสา

การขอสินเชื่อของผู้บริโภค กับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม


อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง “ผลิตน้ำดื่มสูตรไม่ผสมเชื้อโรค (ตอนที่ 2)”

สวยอย่างฉลาด "อาการตาแห้งจากคอนแทกเลนส์"

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “ผลประโยชน์ทับซ้อน"

รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันปลิงบำบัด”

บทความพิเศษ “กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เครื่องมือรัฐจัดการเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหด (1)”


หน้าต่างผู้บริโภค

ช่วง ฉลาด ช้อป “การเลือกซื้ออาหารสุนัข”

โลกไอที “แอพรับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

มีอะไรในละคอน  “เพชรกลางไฟ : ศักดิ์ศรีของคนอยู่ที่การกระทำ...ไม่ใช่สายเลือด”