ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 151

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 151

ปีที่ 19 ฉบับที่ 151 กันยายน 2556


เรื่องเด่น

ภัยจากพิษตะกั่วในสีทาอาคารกับความเสื่อมถอยของสติปัญญาชาติ 


ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน


สัมภาษณ์

ทุกคนมีสิทธิ  “จงกล้าและอย่าให้มันติดอยู่ในใจ”


เสียงผู้บริโภค

- สังฆทาน บาป 

- ธ.ก.ส. ลดหนี้มโหฬารล้างบาป “กลุ่มเกษตรกรพันธุ์ใหม่” 

- ไฟฟ้าดับ 14 จังหวัด (ตอน 3) 


ทดสอบ

ผลทดสอบปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร

สมาร์ทโฟน 2013 


รู้ทันกฎหมายกับทนายอาสา

ผลของการต่อเติมห้องชุดโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 


อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง “ระวังสเต็มจะมาเซลล์จนหมดตัว”

สวยอย่างฉลาด “นิยามสวยอันตราย ผิวขาว นมใหญ่”

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “นมจีนไม่จืดอีกรอบแล้ว"

รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันคีเลชั่นบำบัด ตอนที่ 1”

เรียนในจาน “ยำปลาเกล็ดขาวกับส้มโอ”


หน้าต่างผู้บริโภค

ช่วง ฉลาด ช้อป “ว่าด้วยเรื่อง โทรทัศน์ 3 มิติ (3D- TV)”

โลกไอที “ข้อความส่วนตัวบน Line กับความมั่งคงของประเทศ?”

มีอะไรในละคอน “สามทหารเสือสาว: ถึงคราวนักวารสารศาสตร์สาวต้องทบทวนตนเอง”

พจนานุกิน “ชาอูหลง”ความคิดเห็น (0)