ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 211

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 211

สารบัญ 

ปีที่ 25 ฉบับที่ 211 กันยายน 2561

เรื่องเด่น

รู้จักกฎหมายดำเนินคดีแบบกลุ่ม(Class Action)

ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน

ทดสอบ

กระเป๋าขึ้นเครื่อง

โซเดียมในผลิตภัณฑ์ประเภท ปลาแผ่น – ปลาเส้นปรุงรส

คนกรุงกับชีวิตหนี้

สัมภาษณ์

ทุกคนมีสิทธิ

“รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ร่าง พ.ร.บ.ยา ที่ขัดหลักสากล“

เสียงผู้บริโภค

• เป็นไปได้ไหม หนอนในปลากระป๋อง

• ระวังการรักษาทางเลือกที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

• เดินห้างแล้วของหล่นใส่เรียกร้องอย่างไรดี

• การเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ

Safe Thai Bus

“การแก้ปัญหาจราจรด้วยการลดรถสาธารณะใช่แนวทางที่ดีจริงหรือ"

กฎหมาย

รู้กฎหมายกับทนายอาสา“หนี้นอกระบบ…กับมุม(มอง)ในทางกฎหมาย"

อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง

“เปิดร้านชำ ไม่ให้ชีช้ำ”

สวยอย่างฉลาด

“เรื่อง สัก อย่าสักแต่ทำโดยไม่ประเมินความเสี่ยง"

รู้เท่าทันสุขภาพ

“รู้เท่าทันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น”

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต

“กินสบายๆ อย่างหัวใจเอกขเนก”

หน้าต่างผู้บริโภค

มีอะไรในละคอน “เกมเสน่หา : ทุกอย่างมันเป็นแค่เกม!!!"

โลกไอที “หาเส้นทางแบบไม่ออนไลน์กับ maps.me"

บทความพิเศษ

“ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์รู้หรือไม่ เรียกได้จากใคร?"