ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 210

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 210

สารบัญ 

ปีที่ 25 ฉบับที่ 210 สิงหาคม 2561

เรื่องเด่น

สิทธิการเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ผลกระทบจากกฎหมายห้ามธุรกิจอุ้มบุญ

ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน

ทดสอบ

การเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพเจ้าไหนให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน

แฟบเล็ต 2018

สัมภาษณ์

ทุกคนมีสิทธิ

“รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ “เรื่องของเด็ก ที่ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ

เสียงผู้บริโภค

• เมื่อชุมชนปฏิเสธเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใกล้ชุมชน-โรงเรียน

• มีอะไรอยู่ในไข่

• เข่ากระแทกเบาะเจ็บหนักเหตุรถเมล์เบรกกะทันหันทอย่างไรดี

• ฟ้องหนี้บัตรเครดิต

Safe Thai Bus

“มูลค่าเงินชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ”

กฎหมาย

รู้กฎหมายกับทนายอาสา“การขายฝากต้องระวัง อันตรายกว่าสัญญาจำนอง

อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง

“บ้านเราไม่ต้องมีหมายค้น (2)”

สวยอย่างฉลาด

“ดูแลมืออย่างไรให้ดูสุขภาพดี”

รู้เท่าทันสุขภาพ

“รู้เท่าทันเห็ดหลินจือ”

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต

“ท่านรู้จัก Pinterest ดีไหม”

หน้าต่างผู้บริโภค

มีอะไรในละคอน “ลิขิตรัก : ระหว่าง “หน้าที่” กับ “ความรัก”

โลกไอที “เข้าถึงข้อมูลสิทธิประกันสังคม”

ช่วงฉลาดช้อป

“การประเมินนโยบายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลเยอรมนีโดย

สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคแห่งเยอรมนี (ตอนจบ)”

Game

ปัญหาสร้างปัญญา