ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 209

ฉลาดซื้อ ฉบับที่ 209

สารบัญ 

ปีที่ 25 ฉบับที่ 209 กรกฎาคม 2561

เรื่องเด่น

"สูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าจริงหรือ?"

ความเคลื่อนไหว

กระแสในประเทศ

กระแสต่างแดน

ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์

การตกค้างของยาปฏิชีวนะในอกไก่และตับไก่สด

ซูเปอร์มาเก็ตไทยกับนโยบายสาธารณะด้านสังคม

สัมภาษณ์

ทุกคนมีสิทธิ  “คลินิกแก้หนี้ แก้ได้จริงหรือ?”

เสียงผู้บริโภค

ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไม่ได้คุณภาพทำอย่างไรดี

ค่าเช่าบ้านปรับราคาทุกปี จะต่อรองอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ

อาหารหมดอายุกว่า 4 เดือนแต่ยังวางขายอยู่ในห้าง

ปลอมยาผีบอก


Safe Thai Bus

 “8 มาตรการคววามปลอดภัยรถสองชั้นและการคุ้มครองผู้บริโภค”

กฎหมาย

รู้กฎหมายกับทนายอาสา “แซทเป็นพิษ”

อาหารและสุขภาพ

เรื่องเล่าเฝ้าระวัง “บ้านเราไม่ต้องมีหมายค้น(1)”

สวยอย่างฉลาด   “แผลจากแมลงกัด”

มีอะไรในละคอน “สัมปทานหัวใจ : ในการถือครองกรรมสิทธิ์...ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันเห็ดถั่งเช่า”

ของฝากจากอินเตอร์เน็ต  “หยุดทำร้ายแม่คนอื่น”

โลกไอที  “ปรึกษาคุณหมอกับแอปพลิเคชั่น Raksa”

ช่วง ฉลาด ช้อป  “การประเมินนโยบายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลเยอรมนี 
โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคแห่งเยอรมนี (ตอนที่ 5)